IAP Karnataka District OB List

IAP KARNATAKA DISTRICT OB LIST

 

Bengaluru

Bengaluru IAP – BPS

Dr  G V Basavaraj

President

8277021754

basavgv@gmail.com

Dr  Priya Shivalli

Honorary Secretary

9980018376

priyashivalli@yahoo.co.in

Dr  Harilal

TREASURER

9448022586

drharilalnaik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Davangere division

Shivamogga

Dr  Manjunatha
Swamy R

President

9845504280

somagudhimanju@gmail.com

Dr  Veeresh S M

Honorary Secretary

9243188674

drveereshsm@gmail.com

Dr  RAJARAM U H

Treasurer

8147941196

rajaramuh@gmail.com

 

 

 

 

 

Davanagere

Dr  H RAMESH

President

9448345721

drrameshh2@gmail.com

Dr  CHAYA K A

Honorary Secretary

9845179546

chaya.ka247@gmail.com

Dr  SPOORTHI

TREASURER

9986789327

spoorthi89.sm@gmail.com

 

 

 

 

 

Chikmagalur

Dr  Krishne Gowda J P

President

9448076622

drj.pkrishna@gmail.com

Dr  Ramesh M B

Honorary Secretary

9448657284

ramesh.m.b555@gmail.com

Dr  Sampath Kumar M V

Treasurer

9845289448

 

 

 

 

 

 

Kolar

Dr  Beera Gouda

President

9448226018

beere999@gmail.com

Dr  Narendra

Honorary Secretary

9741600050

rrnarenDr a1@gmail.com

Dr  R Ambresh

treasurer

 

drambreshr@gmail.com

 

 

 

 

 

Tumkur

Dr  Lakshmikanth

President

9886363362

info.suryahospital@gmail.com

Dr  Srinivas Prasad B R

Honorary Secretary

9986877672

sriloki8879@gmail.com

Dr  Mounesh Pattar,

Treasurer

9538163472

mouneshvp2@gmail.com

 

 

 

 

 

Haveri

Dr  Sudeep S Pandit

President

9880527882

sudeep.pandit22@gmail.com

Dr  Vinayak K

Honorary Secretary

8762547924

drkamum3@gmail.com

Dr  S L Balehosur

Treasurer

9448229539

 

 

 

 

 

 

 

Kalburgi Division

Bidar

Dr Shantala S Koujalgi

President

9449010313

shantalark@gmail.com

Dr Ravikanth S

Honorary Secretary

7892241075

ravibiligundi@gmail.com

Dr Mallikarjuna Swami

Treasurer

9452580306

drswamimallu@gmail.com

 

 

 

 

 

Kalburgi

Dr  Vinod Uploankar

President

9019224559

vinsadoc@gmail.com

Dr  Sharan SD

Honorary Secretary

9633860605

drsharan1985@gmail.com

Dr  Vijay Shegji

Treasurer

9900156777

drshegji@gmail.com

 

 

 

 

 

Raichur

Dr  RaghavenDr a

President

9448184965

ravirag2000@yahoo.co.in

Dr  Sandeep Patil

Honorary Secretary

9964318544

drsandeeppatil@ymail.com

Dr  Malleshappa Kori

Treasurer

 

 

 

 

 

 

 

Bellary

Dr  Srikanth BK

President

9900066996

bkssrikanth@gmail.com

Dr  Sanjay sajjan

Honorary Secretary

9480038766

 

Dr  Tirumal Rao

Treasurer

9845224920

drktrao@gmail.com

 

 

 

 

 

Vijayanagar

Dr  Vinay Simha

President

9448471211

vinaysimha08@yahoo.com

Dr  Satyanarayana

Honorary Secretary

9845738969

talawarsatyanarayana@gmail.com

Dr  Lalith Jain

Treasurer

9449763274

drlkjain@yahoomail.com

 

 

 

 

 

Yadgir

Dr  Sudath Darshanpur

President

9886984852

drsbdarshanapur@gmail.com

Dr  Basavraj Mumbai

Honorary Secretary

9342324686

basavaraj.mumbai@gmail.com

Dr  Prashant Basutkar

treasurer

 

ppb123123@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

MYSORE

Mysore

Dr  Pradeep

President

9611898080

drpradeepn80@yahoo.com

Dr  Kushal

Honorary Secretary

9886697499

kushal1989@gmail.com

Dr  Nandeesh

Treasurer

9987788214

 

 

 

 

 

 

Hassan

Dr  Sudheer Bangalore

President

9686666308

sb.bangalore@gmail.com

Dr  Preetham Manoli

Honorary Secretary

9964676864

preetammanoli@gmail.com

Dr  P Vinay

Treasurer

9449229958

vinugowda.Dr @gmail.com

 

 

 

 

 

Dakshina Kannada

Dr  Shreekrishna GN

President

9686145411

shreekrishna_gn@yahoo.co.in

Mangalore

Dr  Abhishek K. Phadke

Honorary Secretary

9945629232

phadke18@gmail.com

Dr  Ashvij Shriyan

Treasurer

8971754617

ashvijs@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

Udupi

Dr  Shashidhar

President

9448216416

shrikiran.a@manipal.edu

Dr  Rashmi S Udupa

Honorary Secretary

9845049972

bksandydoc@gmail.com

Dr  Koushik H

Treasurer

9242308804

koushikural@gmail.com

 

 

 

 

 

Mandya

Dr  Keerthi BJ

President

9449023335

drkeerthibj28@gmail.com

Dr  Vinay B S

Honorary Secretary

7204123667

vny_mys@yahoo.com

Dr  Harish Singanamala

Treasurer

9448025752

drharish1985@gmail.com

 

 

 

 

 

Kodagu

Dr  Krishnananda O V

President

9448648006

krishnasuparna@yahoo.com

Dr  Purshotam

Honorary Secretary

9986270780

 

Dr  Renuka Sudakar

Treasurer

9845483972

renukasudhakar@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

 

BELAGAVI

Belagavi

Dr  RajenDr a Salagare

President

9448472550

drsalgare@yahoo.com

Dr  Bhavana Koppad

Honorary Secretary

9986157763

bhavna.d23@gmail.com

Dr  Sonali Bijjargi

Treasurer

8149212364

 

 

 

 

 

 

Bagalkote

Dr  RaghavenDr a Vanaki

President

9845953881

raghuvanaki@yahoo.co.in

Dr  Anita Nyamagoudar

Honorary Secretary

9740668818

anitanyamagoud@gmail.com

Dr  Ramesh N

Treasurer

8951609446

ramesh.neelammavar@gmail.com

 

 

 

 

 

Hubli Dharwad

Dr  RaghvenDr a Desai

President

9448184013

 

Dr  Abhijit Kulkarni

Honorary Secretary

9886240370

drabhikulk@gmail.com

Dr  Shivananda

Treasurer

9448006182

drshivanandkims@gmali.com

 

 

 

 

 

Vijayapura

Dr  M M Patil

President

9900291825

mmp076@gmail.com

Dr  Siddu Charki

Honorary Secretary

9008002974

drsidducharki@gmail.com

Dr  SudheenDr a Kulkarni

Treasurer

9686574997

skul2007@gmail.com

 

 

 

 

 

U.Kannada

Dr  N V Nayak

President

9448137650

drnvnayal5@gmail.com

Dr  Vishwanath Machaknur

Honorary Secretary

9902348205

vlmjnmc@gmail.com

Dr  Ananda Pawaskar

Treasurer

 

drpawaskar916@gmail.com

 

 

 

 

 

Gadag

Dr  Madhu Radder

President

8095013281

madhuradder@gmail.com

Dr  Shivangouda

Honorary Secretary

9663259138

shivanagoudajoladarasi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

EB Members

Dr  Geeta Patil

 

 

geetaruDr akshi123@gmail.com

Dr  Prashant

 

 

prashanthsnped@yahoo.co.in

Dr  Madhu Pujar

 

 

mspujar@hotmail.com

Dr  Shivprakash Sosale

 

 

shivprakashsosale@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidents

Dr  Latha

 

 

lathashamanur01@gmail.com

Dr  Amresh

 

 

amarpatilk@rediffmail.com

Dr  Bhuvaneshwar

 

 

drputturbhuvan@gmail.com

Dr  Karunakara

 

 

bpkaruns@gmail.com

Dr  Hukkeri

 

 

babannakh@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

 

 

South Zone
 Vice President

Dr  Subramanya N K

 

 

subramanya.nk@gmail.com

Secretary

Dr  Manisha Bhandankar

 

 

manisha.bhandankar1970@gmail.com

Joint Secretaries

Dr  Mallikarjun

 

 

honnalibannajji@yahoo.co.in

Dr  Shriyan Asvij

 

 

ashvijs@yahoo.co.in

President

Dr  Roopa Bellad

 

 

bellaDr oopa5@gmail.com